publicerad: 2021  
intrång in­trånget, plural in­trång, bestämd plural in­trången
in|­trång·et
substantiv
in`trång
det att olovligt tränga in på någon annans om­råde (konkret el. abstrakt)
integritetsintrång; journalintrång; ubåtsintrång; upphovsrättsintrång; varumärkesintrång
intrång (i/på något)
intrång (i något)
intrång (något)
olaga in­trång; kvälls­tidningarnas in­trång i hans privat­liv
spec. in­om data
intrångsförsök; dataintrång
en sam­ordnad attack med in­trång på flera myndigheters hem­sidor
äv. otillbörlig in­skränkning
in­trång i yttrande­friheten
belagt sedan 1521; efter lågtyska indrank med samma betydelse; till tränga