publicerad: 2021  
intellektualism intellektualismen
intel·lektu·al·ism·en
substantiv
intellektualis´m
upp­fattning som fram­häver förnuftet som den främsta kunskapskällan på bekostnad av fantasi, erfarenhet och dylikt
äv. det att vara intellektuell
belagt sedan ca 1830