publicerad: 2021  
intelligensaristokrat intelligens­aristokraten intelligens­aristokrater
intel·lig·ens|­aristo·krat·en
substantiv
[-gen`s-]
person som överbetonar intelligensens betydelse el. snobbar med sin egen (förmenta) intelligens
intelligens­aristokratens förakt för hårt praktiskt arbete
belagt sedan 1891