publicerad: 2021  
intelligenskvot intelligens­kvoten intelligens­kvoter
intel·lig·ens|­kvot·en
substantiv
[-gen`s-]
(mått på) grad av tanke- och analys­förmåga hos person
i fack­mässiga samman­hang mer exakt kvoten mellan intelligens­ålder och levnadsålder, multiplicerad med 100
den genom­snittliga intelligens­kvoten är 100; en över­begåvad elev med en intelligens­kvot på 150
belagt sedan 1930; se ur­sprung till IQ