publicerad: 2021  
intelligenstest intelligens­testet el. intelligens­testen, plural intelligens­tester el. intelligens­test, bestämd plural intelligens­testerna el. intelligens­testen
intel·lig·ens|­test·et
substantiv
[-gen`s-]
test för fast­ställande av intelligens­kvot vanligen med språklig och matematisk problemlösning som dominerande in­slag
belagt sedan 1928