publicerad: 2021  
interdikt interdiktet, plural interdikt, bestämd plural interdikten
inter·dikt·et
substantiv
interdik´t
historiskt förbud mot guds­tjänster och vissa sakramentala handlingar före­kommande i katolska kyrkan under medel­tiden; ibland ut­färdat av påven
belagt sedan 1505 (brev från Erik Larsson till slottsfogden i Stockholm om uppdrag i Rom (Grönblad)); fornsvenska interdikt; av lat. interdic´tum 'förbud'