publicerad: 2021  
interface inter­facet, plural inter­face, bestämd plural inter­facen
substantiv
[in´terfejs] el. [interfej´s]
gränssnitt
belagt sedan 1968; av engelska interface med samma betydelse