publicerad: 2021  
intolka intolkade intolkat
in|­tolk·ar
verb
in`tolka
ofta lös förbindelse, se tolka in upp­fatta en inne­börd (i något) som inte direkt fram­går av yttrande eller dylikt
intolka något (i något/sats)
intolka något (i något)
intolka något (i sats)
hon in­tolkade kritik i hans åter­hållsamma beröm
belagt sedan ca 1820