publicerad: 2021  
intolerabel intolerabelt intolerabla
in·toler·abel
adjektiv
intolera´bel
som inte kan tolereras
intolerabel (för någon)
de passökande ut­sattes för en intolerabel kränkning av privat­livets helgd
belagt sedan 1716; till in- och tolerabel, tolerera