publicerad: 2021  
introduktör introduktören introduktörer
in·tro·dukt·ör·en
substantiv
introduktö´r
person som introducerar något
en introduktör (av något)
han har varit en oförtröttlig introduktör av svensk litteratur i Frank­rike
belagt sedan 1887