publicerad: 2021  
introspektion introspektionen
in·tro·spekt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
iakt­tagelse av det egna själs­livet spec. som konstnärlig och vetenskaplig metod
den kniv­skarpt pejlande introspektionen i hans själv­biografi
belagt sedan 1899; bildn. till lat. introspic´ere 'se in'