publicerad: 2021  
introvert neutrum introvert, bestämd form och plural introverta
in·tro·vert
adjektiv
introvert´
som har en sluten, inåt­vänd läggning om person
MOTSATS extrovert JFR blyg
han är en introvert person som gärna håller sig för sig själv
ofta substantiverat
en tyst och lugn arbets­miljö som passar sär­skilt bra för introverta
belagt sedan 1949; modern bildn. till lat. introver´tere 'vända in­åt'; jfr ur­sprung till extrovert