publicerad: 2021  
investeringsfond investerings­fonden investerings­fonder
in·vest·er·ings|­fond·en
substantiv
investe`ringsfond
fond för av­sättning av vinst­medel för fram­tida investeringar var­vid viss skatte­lättnad erhålls för före­taget eller dylikt
belagt sedan 1938