publicerad: 2021  
invänta inväntade inväntat
verb
in`vänta
äv. lös förbindelse, se vänta in vänta på någon händelse eller dylikt som förut­ses
JFR avvakta
någon inväntar någon/något
någon inväntar någon
någon inväntar något
in­vänta besked; vi in­väntar ett mötande tåg och fort­sätter sedan mot Göte­borg; det var inget annat att göra än att in­vänta gryningen
spec. äv. låta komma i kapp
stanna och in­vänta de efter­kommande; färjan in­väntar tåget
belagt sedan ca 1800
inväntainväntande, inväntning, inväntan