publicerad: 2021  
irrelevant neutrum irrelevant, bestämd form och plural irrelevanta
ir·re·lev·ant
adjektiv
[-an´t] el. [-aŋ´t]
som saknar betydelse i samman­hanget
irrelevant (för någon/något)
irrelevant (för någon)
irrelevant (för något)
an­märkningen är i och för sig intressant men irrelevant; vi kan inte ta upp tiden med irrelevanta detaljer
belagt sedan 1853; till lat. in´- 'o-, ej' och relevant