publicerad: 2021  
irreversibel irreversibelt irreversibla
ir·re·vers·ibel
adjektiv
irreversi´bel
i vetenskapliga samman­hang som inte är om­vändbar om process eller dylikt som kan försig­gå endast i en riktning
många kemiska reaktioner är irreversibla
belagt sedan 1915; till lat. in´- 'o-, ej' och reversibel