publicerad: 2021  
isogloss isoglossen isoglosser
iso·gloss·en
substantiv
[-glås´]
(kart)linje som an­ger gränsen för ett språk­drags ut­bredning
belagt sedan 1985; till iso- och grek. glo´ssa 'språk; dialekt'; jfr ur­sprung till glosa