publicerad: 2021  
isotop isotopen isotoper
iso·top·en
substantiv
[-tå´p]
atom­typ som in­går i en grupp atom­typer med samma kärn­laddning (atom­nummer) men olika an­tal neutroner och där allt­så alla atom­typerna hör till samma grund­ämne
den radio­aktiva isotopen av kol, allt­så C14
belagt sedan 1921; till iso- och grek. top´os 'plats'