publicerad: 2021  
isomorfi isomorfin
iso·morfin
substantiv
isomorfi´
systematisk likhet i form eller struktur i de väsentliga av­seendena, trots olikhet i material eller dylikt
isomorfi (mellan några) isomorfi (med något)
isomorfi före­ligger mellan ett landskap och en karta över det
spec. om förhållandet mellan kemiskt analoga föreningar som har lika kristallform
spec. äv. om likhet i upp­byggnad mellan växter av olika arter
belagt sedan 1840