publicerad: 2021  
istadarätt istada­rätten
i·stada|­rätt·en
substantiv
i`stadarätt
rätt för av­komling att träda i en av­liden arvinges ställe
belagt sedan 1817; bildn. till 1i 1, 1stad 2 och 3rätt 1