publicerad: 2021  
istapp is­tappen is­tappar
is|­tapp·en
substantiv
i`stapp
lång­smal is­formation som bildats genom frysning av droppande smält­vatten
is­tapparna uppe vid tak­foten
belagt sedan 1640