publicerad: 2021  
jollra jollrade jollrat
verb
[jål`-]
fram­bringa menings­lösa, språk­liknande ljud­kombinationer om späd­barn innan de börjar tala i eg. mening
någon jollrar (med någon)
babyn låg och jollrade för sig själv på kvällen
äv. prata på småbarns­aktigt sätt
modern och barnet jollrade med var­andra
belagt sedan 1667; jfr sv. dial. jolla, äldre sv. jorla med samma betydelse; ljud­härmande
jollrajollrande, joller