publicerad: 2021  
jon jonen joner
substantiv
elektriskt laddad atom eller atomgrupp
gasjon; vätejon
positiva och negativa joner
belagt sedan 1841; till grek. ion´ 'vandrande', till ien´ai 'gå'; jfr ur­sprung till anjon