publicerad: 2021  
jour jouren jourer
jour·en
substantiv
[∫o´r]
tjänstgöring(sskift) för dagen eller dygnet spec. om tjänst­göring på obekväm arbets­tid, t.ex. av sjukvårdspersonal
jourläkare; journummer; jourtjänstgöring; bakjour; helgjour; prästjour; telefonjour
ha jouren; gå jour
äv. om personal, lokal etc. för detta
ringa jouren; besöka jouren
belagt sedan 1886; av franska jour 'dag'; till lat. diur´nus 'daglig'; jfr ur­sprung till ajournera, bonjour, journal