publicerad: 2021  
julle jullen jullar
jull·en
substantiv
jull`e
liten, segel­försedd båt med kraftigt rundat för­skepp och av­smalnande akter ur­sprungligen från Väst­kusten
JFR 1eka
långedragsjulle
äv. om motor­driven båt med denna skrov­form
äv. all­männare jolle
belagt sedan 1529; se ur­sprung till jolle