publicerad: 2021  
löpare löparen, plural löpare, bestämd plural löparna
löp·ar·en
substantiv
`pare
1 idrottare som ägnar sig åt löpning ibland i mots. till kastare och hoppare
häcklöpare; långdistanslöpare; maratonlöpare; stafettlöpare; löparsko
löparna gick in i sista kurvan
äv. om person som kan skickas (till fots) för att ut­rätta ärenden, t.ex. över­lämna budskap mest historiskt
belagt sedan 1484 (Josua bok, Domare boken); fornsvenska löpare 'varelse som löper'
2 lång­smal prydnadsduk
bordslöpare; jullöpare
väva en löpare
belagt sedan 1922
3 en schackpjäs som rör sig diagonalt ett el. flera steg
löpardrag
offra löparen
belagt sedan ca 1755; efter tyska Läufer med samma betydelse
4 rörlig del i vissa maskiner spec. om den roterande stenen i kvarn
äv. sten som genom rotation an­ses ha svarvat ut håligheten i jätte­gryta
belagt sedan ca 1520 Peder Månssons skrifter (Nordling)
5 löp­sten i mur
belagt sedan 1834