publicerad: 2021  
justis justisen
just·is·en
substantiv
justi´s
mindre brukligt ut­om i en sammansättn. rättskipning
någon gång äv. rätts­väsende
någon gång äv. rättvisa
belagt sedan 1666; av franska justice med samma betydelse; av lat. justi´tia 'rätt­visa'