publicerad: 2021  
justitiedepartement justitie­departementet, plural justitie­departement, bestämd plural justitie­departementen
just·itie|­de·parte·ment·et
substantiv
[-ti`tsie-]
vanligen bestämd form sing. departement in­om regerings­kansliet som har sär­skilt an­svar för rätts­väsendet och de centrala delarna av rätts­systemet
belagt sedan 1840