publicerad: 2021  
justeringsman justeringsmannen justeringsmän, bestämd plural justeringsmännen
just·er·ings|­mann·en
substantiv
[∫uste`r-] äv. [∫yste`r-]
justerare av protokoll
till justerings­man ut­sågs NN
belagt sedan 1905