publicerad: 2021  
jägmästare jäg­mästaren äv. vardagligt jägmästarn, plural jäg­mästare, bestämd plural jägmästarna
jäg|­mäst·ar·en
substantiv
`gmästare
(titel för) person som av­lagt skogsvetenskaplig grund­examen
civiljägmästare
äv. (titel för) tjänste­man med upp­gift att förvalta större skogs­område
belagt sedan 1687; efter tyska Jägermeister med samma betydelse; bildn. till jägare