publicerad: 2021  
järnverk järn­verket, plural järn­verk, bestämd plural järn­verken
järn|­verk·et
substantiv
`rnverk
nu­mera ej officiell beteckning industriell an­läggning där järn och stål fram­ställs
järnverksarbetare
ett järn­verk med mas­ugnar
belagt sedan 1669