publicerad: 2021  
kalejdoskop kalejdoskopet, plural kalejdoskop, bestämd plural kalejdoskopen
kalejdo·skop·et
substantiv
[-skå´p]
tub­formad an­ordning som man kan se skiftande, brokiga bilder i genom att lösa, färgade glas­bitar speglas i vinkelställda speglar
ofta bildligt om andra färg­granna och mång­skiftande före­teelser
NN:s bok är ett kalejdoskop, ett stor­stilat försök att skildra kriget ur många olika perspektiv
belagt sedan 1818; av engelska kaleidoscope med samma betydelse; till grek. kalos´ 'skön', ei´dos 'form' och skopei´n 'se'