publicerad: 2021  
kalenderbitare kalender­bitaren, plural kalender­bitare, bestämd plural kalenderbitarna
kal·ender|­bit·ar·en
substantiv
kalen`derbitare
person som intresserar sig och har gott minne för upp­gifter i kalendrar och annan statistik
en kalender­bitare som kunde räkna upp alla OS-segrare sedan 1948
belagt sedan 1885