publicerad: 2021  
månad månaden månader
mån·ad·en
substantiv
`nad
fast, namn­given tids­period som om­fattar om­kring trettio dagar el. 1/12 år; grund­läggande tids­period bl.a. i många ekonomiska samman­hang
(en gång i) månaden
januari, årets första månad; i mars månad; en gång i månaden; den förste i varje månad; erbjudandet gäller månaden ut; månadens bok
äv. all­männare tids­period om cirka trettio dagar
vi ses om en månad, allt­så den 15 juni; bruden var gravid i tredje månaden; sex månaders fängelse
månad ut och månad in varje månad under en lång tidde har hållit på månad ut och månad in med sin nya skiva
synodisk månad tiden mellan två ny­månar
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska manaþer; gemensamt germanskt ord, bildat till måne