publicerad: 2021  
kalfjäll kal­fjället, plural kal­fjäll, bestämd plural kal­fjällen
kal|­fjäll·et
substantiv
ka`lfjäll
ofta bestämd form sing. om­råde i fjälltrakterna ovan­för träd­gränsen
i norra Norr­lands fjälltrakter väntas hård vind, på kal­fjället storm
belagt sedan 1896