publicerad: 2021  
kalenderår kalender­året, plural kalender­år, bestämd plural kalender­åren
kal·ender|­år·et
substantiv
kalen`derår
tids­period om ett år som löper från och med 1 januari till och med 31 december i mots. till god­tycklig tids­period av samma längd
budget­året om­fattade två halva kalender­år men lades sedan om till kalender­år
belagt sedan 1844