publicerad: 2021  
kalorifattig kalori­fattigt kalori­fattiga
kal·ori|­fatt·ig
adjektiv
kalori`fattig
som inne­håller föga energi om (typer av) födo­ämnen
kalori­fattig mat; en kalori­fattig diet
belagt sedan 1967