publicerad: 2021  
kalorisnål kalori­snålt kalori­snåla
kal·ori|­snål
adjektiv
kalori`snål
som inne­håller för­hållandevis liten mängd energi om föda; vanligen upp­fattat som positivt
en kalori­snål räk­sallad; en kalori­snål diet
belagt sedan 1969