publicerad: 2021  
kalorimeter kalorimetern kalorimetrar
kal·ori|­metr·ar
substantiv
kalorime´ter
apparat för mätning av värme­mängder för fysikalisk el. teknisk an­vändning
belagt sedan 1798