publicerad: 2021  
kannibalism kannibalismen
kannib·al·ism·en
substantiv
kannibalis´m
det att människor äter människo­kött för att över­leva el. av rituella skäl, det senare dock inte säkert dokumenterat
överlevnadskannibalism
i det belägrade, svältande Leningrad före­kom t.o.m. kannibalism
äv. om mot­svarande förhållande bland djur
belagt sedan 1818