publicerad: 2021  
kannstöpare kann­stöparen, plural kann­stöpare, bestämd plural kannstöparna
kann|­stöp·ar·en
substantiv
kann`stöpare
person som utan sak­kunskap ut­talar sig i politiska frågor el. i liknande frågor
belagt sedan 1755; av da. kandestøber (efter Holbergs komedi "Den politiske Kandestøber"); till kanna och stöpa