publicerad: 2021  
kannstöperi kann­stöperiet kann­stöperier
kann|­stöp·eri·et
substantiv
kannstöperi´
osakkunnigt prat om politik el. liknande ämnen
kannstöperier (kring/om någon/något/sats)
kannstöperier (kring någon)
kannstöperier (kring något)
kannstöperier (kring sats)
kannstöperier (om någon)
kannstöperier (om något)
kannstöperier (om sats)
en massa kann­stöperier i pressen om presidentens hälso­tillstånd
belagt sedan 1766