publicerad: 2021  
kanslisvenska kanslisvenskan
kansli|­svensk·an
substantiv
kansli`svenska
svenskt kansli­språk
() kanslisvenska
kansli­svenskan har ofta präglats av vändningar som "göra något till före­mål för en under­sökning"
belagt sedan 1950