publicerad: 2021  
1kapitäl kapitälet äv. kapitälen, plural kapitäl äv. kapitäler, bestämd plural kapitälen äv. kapitälerna
kap·it·äl·et
substantiv
kapitä´l
mest historiskt sär­skilt ut­smyckad översta del av pelare
doriska, joniska och korintiska kapitäl
belagt sedan 1674; av tyska Kapitäl, ita. capitello med samma betydelse; av lat. capitell´um 'litet huvud'; jfr ur­sprung till kapitel
2kapitäl kapitälen kapitäler
kap·it·äl·en
substantiv
kapitä´l
bok­stav som har samma form som stora bok­stäver men inte är högre än de små bok­stäverna i samma text
JFR 1versal
kapitälskrift
belagt sedan 1807