publicerad: 2021  
kaplan kaplanen kaplaner
kapl·an·en
substantiv
kapla´n
präst som är an­ställd av institution, organisation eller privat­person
huskaplan
stifts­gårdens kaplan
förr äv. hjälppräst
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska kapellan, kaplan; av medeltidslat. capella´nus 'kapellpräst'; till kapell 1