publicerad: 2021  
kappe kappen kappar
kapp·en
substantiv
kapp`e
ett gammalt svenskt rymd­mått för torra varor 4,58 liter
en kappe (något) en kappe (med något)
belagt sedan 1293 (förteckning upprättad av kaniken Benno i Uppsala över ägor till Ovansjö prästgård (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska kappi; av fi. kappa 'kappe; stop'