publicerad: 2021  
katalysator katalysatorn katalysatorer
substantiv
katalysa`tor
ämne som har förmåga att på­skynda (eller hämma) kemisk reaktion utan att självt förändras
enzymer är katalysatorer vid kroppens ämnes­omsättning; en av­gas­renare med platina som katalysator
äv. om (av)gas­renare försedd med (visst) sådant ämne
katalysatorbil
en ny katalysator på en bensin­driven bil minskar ut­släppen av kol­väte och kol­oxid med upp­emot 90 %
äv. bildligt någon/något som (indirekt) ut­löser ett händelse­förlopp
det blir all­tid trevligt när han är med – han är en social katalysator
belagt sedan 1900; 1965 i bildlig bemärkelse; jfr tyska Katalysator