publicerad: 2021  
katalog katalogen kataloger
kata·log·en
substantiv
[-lå´g]
längre förteckning i list­form över varor, personer m.m.; spec. om förteckning över telefon­abonnenter
katalognummer; katalogpris; postorderkatalog; telefonkatalog; utställningskatalog
en katalog (med/över något)
en katalog (med något)
en katalog (över något)
slå i katalogen; bläddra i katalogen och pricka för; hans nummer hem står inte i katalogen
äv. (kort)register
katalogkort; kortkatalog
äv. mer el. mindre bildligt om lista el. upp­räkning i all­mänhet
en ungdoms­bok som kan an­vändas som en katalog över aktuella samhällsproblem
belagt sedan ca 1700; av grek. katal´ogos 'förteckning', till kataleg´ein 'upp­teckna; berätta'