publicerad: 2021  
katekes katekesen katekeser
kate·kes·en
substantiv
kateke´s
läro­bok i kristendomens centrala budskap, (ofta) upp­ställd enligt mönstret fråga-svar för elementär under­visning
katekesförhör
Luthers lilla katekes; mor­mor fick lära sig katekesen utan­till
äv. bildligt, vanligen med ton­vikt på okritisk utan­tillärning eller dylikt
Maos lilla röda blev en katekes för den unga vänstern
belagt sedan 1640; av grek. kate´khesis 'förkunnande; under­visning'
Katekesen har sin tid och ost­kaka har sin tid!
Astrid Lindgren, ur Än lever Emil i Lönneberga (1970)