publicerad: 2021  
kateter katetern katetrar
katetr·ar
substantiv
kate´ter
rör­format instrument som förs in i kanal­formade kropps­delar för avtappning av vätska t.ex. i urin­röret
silikonkateter
belagt sedan 1697; av grek. kathete´r 'ngt som sticks in, sänks ned'; besläktat med katet